- 
English
 - 
en
Swedish
 - 
sv

Om oss

Har du en idé till ett gemensamt projekt eller en annan fråga?

Historia och bakgrund

Streetcorner är ett konstkollektiv som gör konstprojekt med sociala perspektiv i Sverige och internationellt. Med flera års erfarenhet av samskapande processer så arbetar vi med aktivt deltagande under hela projektresan. Vi arbetar i team bestående av de främsta muralkonstnärerna och kreatörerna tillsammans med egna projektledare, pedagoger och socionomer för att utveckla framtidens medskapande muralkonstverk. 

I Streetcorner utför vi uppdrag och driver även egna platsutvecklande projekt från landsbygd till storstad. Som team har vi erfarenhet och kunskap att utmanas med nytänkande projekt som vi genomför tillsammans med människor på platsen, med communityt. Det kan vara samarbeten i ett bostadsområde eller i en mindre ort, mellan kommun, skola, fastighetsägare, föreningar och företag. Vi är alltid nyfikna och redo för nya samarbeten för mer konst, kreativitet och gemenskap. 

Vår värdegrund utgår från begreppet ‘each one teach one’ med synsättet att alla kan lära av varandra. Vi tror att alla har något att lära sig och att alla har något att lära ut i alla möten. Vi växer i mötet med varandra!

Historien om Streetcorner

Streetcorner började sin resa 2013 genom att konstnären Mikael Rickman övertog ett företag som sålde sprayfärg från Falun. En butik öppnades i Malmö och blev en mötesplats för både kreatörer och nyfikna ungdomar. Flera måleriuppdrag gjordes tillsammans och allt fler började identifiera sig med Streetcorner.

 

Under 2017 anslöt sig konstnären och socionomen Rikard Johansson till Streetcorner. Tillsammans med flera andra kreatörer ombildades företaget till en ideell förening med syfte att inkludera fler konstnärer och visionärer för att utveckla den offentliga konsten i Sverige. Detta blev starten på en era där muralkonst började användas som ett socialt verktyg för att skapa gemenskap och tillhörighet. Föreningen engagerade flera ungdomar som idag driver egna företag inom konst.

2018 blev konstnären Malin Sparrvardt med erfarenhet av bildpedagogik en del av Streetcorner, vilket ledde till en fördjupning av den pedagogiska delen i verksamheten och utveckling av uppdragen med bland annat skolor. Streetcorner började utveckla egna metoder och etablerade sig som en central aktör inom muralkonst, pedagogik och socialt engagemang.

 

Efter flera år med allt större projekt utvecklades föreningen till ett kollektiv som för varje år flyttar fram gränserna för muralkonsten i Sverige, inte minst genom internationella mer långsiktiga medskapande projekt. Idag är Streetcorner en självklar aktör att räkna med inom den offentliga konsten både som rådgivare och utförare.