- 
English
 - 
en
Swedish
 - 
sv

Jättebebisarna

Konstens plats i stadsutvecklingen

I samarbete med Nacka kommun tog Streetcorner initiativet till konstprojektet Jättebebisarna. Denna muralmålning är en del av ett större initiativ kring den nya tunnelbanan och blev en symbol för konstens plats i stadsutvecklingen.

Motivet med tre gigantiska bebisar som leker med verktyg och tunnelbanevagnar anknyter till framtida generationer i stadsutvecklingen. Motivet förverkligades av de inbjudna brasilianska konstnärerna Liam Bononi och Thiago Valdi. Målningen är belägen på en viadukt längs den gamla Värmdöleden där bebisarna sträcker sig upp till sex meter i höjd.

Målningen fick ett gott mottagande och inspirerade till ytterligare konstnärliga initiativ, däribland Nacka Wall Street Festival. Festivalen blev Stockholms första muralmålningfestival i stadsmiljö, och ledde i sin tur vidare till en större festival, Stockholm Wall Street, med muralmålningar runtom i Stockholm.